بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...

۳ مطلب با موضوع «قاب چشمانم» ثبت شده است


جمکران،شهریور93

  • مهدیه میرزایی


  • مهدیه میرزایی


  • مهدیه میرزایی