بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

آنقدر آب و آتش دیده و سر ب هوا رد شده است،

ک حالا فولاد آب دیده ی نفس مسی و سرکشش را نه آب سرد میکند و نه آتش،گرم!

دیگر طلا شدن،رویاییست دست نیافتنی...

کجاست دست کیمیاگرت،

ح س ی ن...پ ن:

جای آخر آمده،عبد هرجایی...

پ ن2:

مگر نه آنکه از پسر آدم،عهدی ازلی ستانده اند ک حسین(علیه السلام) را از سر خویش،بیشتر دوست داشته باشد؟

  • مهدیه میرزایی


  • مهدیه میرزایی
مهم نیست تو چ نقشی بزنی

گِل به همه ی درد هایت گوش میکند و نقش آرامش میزند،

ب سفال دلت...پ ن:

از کویر آمده ها، بغض سفالی دارند...


پ ن2:دلم لک زده است برای کمی گِل بازی!

مغازه ی همیشگی بسته هایش 28 کیلویی بودند.خورده نمیفروخت!نمیدانست 28 کیلو گِل،آدم را از زندگی باز میکند!
  • مهدیه میرزایی


  • مهدیه میرزایی

"هــــــوالـــحـق"https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ49Nqp3CkFf8_32EsozlUoI-OujuuzDl5A6M3BatZBqboKl2YQ
همیشه با خودم میگفتم " ازدواج چیزی را عوض نمیکد.همین الان خودت را درست کن!"اما عوض شد!
ازدواج نعمت بزرگی ک تو را میرساند ب عمق معنای "لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا"


اتفاقی ک با همه ی سختی ها و پستی و بلندی هایش مسیر صخره ای و طوفانی بندگی ( ک پر است از ترس سقوط و نگرانی ویرانی) را تبدیل میکند ب یک صخره نوردی دونفره ک  اگرچه سخت است،اگرچه درد دارد اما شیرینی لحظه هایش تو را میبرد ب روزهایی از جنس نشاط کودکی و شوق و ذوق بازی کردن در خانه ای ک با پشتی و متکا برای خودت میساختی!
 ب آشپزی کردن های با ذوق و ظرافتت در دیگ های پلاستیکی و چند سانتی و با دقت شعله ی اجاق گاز پلاستیکی را پایین کشیدن و پذیرایی با محبتت از مهمان های خیالی!اتفاقی ک تمام بهانه ها را از تو میگیرد برای از نو شروع کردن و دویدن در جاده ی رشد !
انگار یک خظبه ی ساده آمده است ب جستجو در بند بند وجودت و پیدا کرده است نداشته هایت را،انگار کسی آمده است و ذره ب ذره کتاب حجیم بودنت را ورق زده و صفحات خالی اش را با خطی خوش برایت نوشته! و چه کسیست ک نداند تا وقتی بودنت کامل نباشد،بندگی ات هم کامل نیست و اینجاست ک میشود"اذا تزوج الرجل احرز نصف دینه"


اتفاقی ک نیمه ای از تو را وارد زندگی ات کرده است و هویت پر از خالی ات را ترمیم کرده است.
نیمه ای ک حالا دیگر شده جبران همه ی نداشته هایت!
اتفاقی ک حالا ب تو فهمانده چرا پیامبر مهربانی فرموده اند "در اسلام هیچ بنایی نزد خدا دوست داشتنی تر از بنای ازدواج نیست"
ب راستی ک مولای ارحم الراحمینمان بهترین ها را برای بندگانش میخواهد.  • مهدیه میرزایی