بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

امتحانات:/

فصل امتحانات،نحوه ی خداحافظی کردن با کتابها  هم برای خودش فلسفه ی پیچیده ای دارد!🤓

مثلا ب چهره اش لبخند بزنی و بااحترام بگویی دلم برایت تنگ میشود و داخل جعبه بگذاری اش 😍

یا 

سراغش نروی تا وقتی امتحان بعدی از راه برسد و صبح زود در حالی ک دیرت شده است،بی آنکه نگاهش کنی،با اندوهی در چهره و کینه ای در دل پرتش کنی ب دور ترین زاویه ی اتاق!😠


این برخورد ها صرفه ب محتوای کتاب ها برنمیگردند و گاهی ارتباط مستقیم دارند با خط خطی هایی ک مدادمان بر روی برگه ی امتحانی حک کرده است!😒


۲ نظر ۰ موافق ۰ مخالف
درباره من
هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان