بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

ن + ماندن = نماندن
ن گفتن هنر میخواهد!
  • مهدیه میرزایی

درست مثل یک سال و نیم پیش

با

دستانی خالی و چشمانی پر....  • مهدیه میرزایی

بازیشان با واژه ها را ک میبینم،
 از همه ی واژه های دنیا بیزار میشوم،
همین طور الکی!
بعضی بازی ها آنقدر حقیرند ک حتی ارزش تماشا کردن هم ندارند...


  • مهدیه میرزایی

در لیوان سرد وجودم

چای داغ ریختمشکست...

 مادر بزرگم میگفت،

لیوان اگر اصل باشد،ب این راحتی ها نمیشکند...


http://www.mobilemarketcenter.com/resizer.php?w=585&h=350&i=.%2Ffiles%2Foldfiles%2F20120616060100_broken_glass.jpg

  • مهدیه میرزایی

آدم برفی با ادم ها فرق دارد،

سراسر برف است و سرما....

و از درون خالی.

فرق دارد با تویی ک زیر برف ها

 منتظر آفتاب نشسته ای تا با تابشش زنده شوی،برای شروعی نو.

آدم برفی با تابش خورشید،زنده نمیشود.

ذره ذره تمام میشود و میمیرد.

او باتمام تنهایی اش،ب همین سرمای بی امان وابسته است...

آدم شدن ِ آدم برفی ها،فقط مال قصه هاست...
پ ن:

دنیایم بوی سکون گرفته است

چندیست نه راه پیش دارم و نه راه پس


  • مهدیه میرزایی