بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

بی قراری

نگاشت های ذهنی پر دغدغه!!!

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ...

۳ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده استانگار

پیوند عمیقیست

بین دوست داشتن ها و توقعات

بین دوست داشتن ها و کم صبری ها

انگار

آدم  نباید پناه بغض های کسی شود...

ویا اگر شد،

حواسش باشد هیچ گاه بهانه ی همان بغض ها نشود...


اصلا

انگار نباید بغض ها را راهی هیچ مکانی بجز سجاده کرد...

آدم ها گاهی با قضاوت های نادرستشان،بی انصاف ب نظر میرسند...


یا رفیق من لا رفیق له...

  • مهدیه میرزایی

 

شب تولدم بود

ک
گفتم بی خیال همه
دلم خودت را میخواهد
چند روز بعد....

شب قدر بود
ک
گفتم بی خیال همه
دلم خودت را میخواهد
چراغ هارا ک روشن کردند....

حرم بودم
ک گفتم بی خیال همه
دلم خودت را میخواهد
از سفر ک برگشتم........

یک وقت هایی فکر میکنم
خودت نمیخواهی ک بی خیال همه شوم و فقط خودت را بخواهم
همیشه لحظه ی انقطاع
عجیب زنجیر میشوم...

پ ن:
نسل پشت نسل تنها امتحان پس می‌دهیم
دیگر انسانی نخواهد بود قربانی بس است

  • مهدیه میرزایی

وقتی اونموقع ک باید فکر کنی،احساس کنی...
وقتی جایی ک باید عمل کنی،فکر کنی...
عادت میکنی ب زندگی کردن بدون فکر و فکر بدون عمل
احساست ک تموم بشه،راکد میشی...
ب جایی میرسی ک ن احساس داری،ن فکر،ن عمل...

  • مهدیه میرزایی